GOTISKA KYRKAN - AV DE SANNA ORTODOXT KRISTNA
Du kan läsa om vilka biskopar som är, vad deras plikter omfattar och varför detta fenomen uppstod på SpecialEssays.com dvs https://specialessays.com
Biskop Teodorik (Sutters) officiella blogg finns här.  Han är biskop av Gotland för Sanna Ortodoxa Kristna Kyrkans autokefala gren, Gotiska Kyrkan av de Sanna ortodoxt kristna, i Sverige. 28 år gammal, men är åldern okanonisk för en biskop? Apostoliska konstitutionerna föreskriver 50 år som åldern en biskop måste ha uppnått. Senare praxis satte åldern till 30 år. Kyrkofäder som Zosimus förespråkade 45  år som lägre gräns. En av Fornkyrkans allraheligaste fäder, Athanasius den Store, blev biskop som 28-åring, och Roms patriark (påve) Johannes XII fick bestiga Stolen som artonåring på 900-talet. Kanonisk praxis är anpassbar i tid efter tid och måste tolkas till sin samtid: detta är kanonlitteraturens och kanonjuristernas arbete, till skillnad från teologisk, religiös och dogmatisk praxis, och Guds Lag - som är oföränderlig: detta är Ortodoxin.
   Biskop Teodorik (Sutter) blev vigd till diakon och sedemera biskop av biskop Ambrosius (Sievers) den 9 december 2011 i Lindesbergs kommun, Örebro län, efter två på varandra följande Gudomliga Liturgier enligt kanonisk praxis.
   Vid biskopsvigningen har biskop Teodorik svurit inför Gud att upprätthålla de ekumeniska konciliernas beslut, kanoniska dogmer och lagar, allmän kyrkolag, försvara Guds Lag och ordning samt mänskligt rättvis ordning samt ej förlora temperamentet inför de försmädeliga.
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Bishop Consecration by Archbishop Ambrose of the True Orthodox Christians (Archdiocese of the Goths)
Ärkebiskop Ambrosius av Gotiska Ärkestiftet av de Sanna ortodoxt kristna präst-och biskopsviger Thomas Sutter till chorbiskop Theodoreik (4/4) / Archbishop Ambrosius of the Archdiocese of the Goths of...
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Prästvigning i Gotiska Ärkestiftet av de Sanna Ortodoxt Kristna
Ärkebiskop Ambrosius av Gotiska Ärkestiftet av de Sanna ortodoxt kristna präst-och biskopsviger Thomas Sutter till chorbiskop Theodoreik (1/4) / Archbishop Ambrosius of the Archdiocese of the Goths of...
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Consecration by Archbishop Ambrose of the True Orthodox Christian (Archdiocese of the Goths)
 

Site Builder drivs av Vistaprint