GOTISKA KYRKAN - AV DE SANNA ORTODOXT KRISTNA
GOTERNA
DET GOTISKA RUS' återupplivar den gotiska teorin angående det ryska landets uppkomst, som de senaste seklerna fått stå tillbaka för slaviska myter. Denna korta skrift ger en fingervisning och hjälpande hand åt formulerandet av ett nytt paradigm kring Nordens och det blivande Rysslands historia.


_______________________________________________________________________________

Om du är intresserad av historiska ögonblick relaterade (eller inte) till webbplatsens huvudämne, med orden write my research proposal kan du kontakta specialister som kommer att förbereda materialet åt dig.


  • Myten om arianerna och Atanariks tyranni

  • Den ortodoxa kristendomen i Götaland innan romersk-katolicismen

  • Gotiska dynastiers härstamning från gamla Israel

Site Builder drivs av Vistaprint