GOTISKA KYRKAN - AV DE SANNA ORTODOXT KRISTNA
 
 
Ortodoxi betyder 'rätt lära', och den ortodoxe är därmed 'rättlärig'. Du kan använda navigeringen nedan och läsa motsvarande avsnitt på vår hemsida, om du inte hittade svaret på frågan, läs speciellt förberedd elite writing på en specifik fråga. Ortodoxin är ingen religion, ty den ortodoxe är 'smord' (grek. 'kristen') och håller Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, för Sann, och deras Tro för sin Tro. Den ortodoxe är 'renlärig' då han håller Lagen, Profeterna och Evangelierna för autentisk Sanning och genomlever dess Ord i Tro och Gärning. Den ortodoxe är 'frälst', då han är döpt och smord i den Enade, Heliga, Universella och Apostoliska Kyrkan som Gud Själv grundade på jorden genom sitt frälsningsverk: Ordets inkarnation i den adamitiske människan, Jesus, Son till Fadern och kommen som den profeterade Smorde Frälsaren (Jesus Kristus betyder ordagrant 'Jag är' respektive 'Smord', d.v.s Messias), givandes den Helige Ande som Nådegåva till de Sina i Sin Kyrka, när folket samlas i hans åminne i eukaristen. 
    Den ortodoxe är alltså kristen i sann bemärkelse, i den autentiska Kyrkan, av klerikala eller lekmän vilka erhåller apostolisk succession ända från tiden då Han grundade Kyrkan, fria i Tro och Gärning från heresiers onda kraft. 
 
I denna sektion samlar Gotiska Kyrkan av de Sanna Ortodoxt Kristna texter i frågor som rör religionen, av teologisk, politisk, patristisk (Kyrkans äldre och yngre Fäder), ortopraxisk (rätt utförande), historisk och exegetisk (bibeltolkning) natur.
 
 
 

TEOLOGI
 
 • Jesus Kristus och Mithras

 
 
 

 
HISTORIA
 • Aposteln Andreas fjärde missionsfärd, till Norden
 
 • Atanarik, gotiska martyrer och myten om gotiska arianer

 • Predikan till minne av kejsar Otto von Habsburg.


 • Fornkyrkan i Götaland innan Roms intåg.

 
 
EXEGETIK
 • Gestalter och Oden i bibliska och fornnordiska genealogier efter Genesis 

 • 'Pedalion': Det metaforiska skeppet - Apostlarnas, Fädernas, de lokala och de ekumeniska konciliernas lag


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PATRISTIK
 
 • De Heliga Niketas och Sabbas

 • Johannes av Damaskus' "Om drakar och spöken": Beskriver dinosaurier och vederlägger tron på spöken
 
      

 
ORTOPRAXI
 • Fastans utförande och innebörd
 
 • Utvalda Anathema för Ortodoxins Triumf

 • Upptagande i Jesu Kristi Kyrka: Katekumenation och krismation
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site Builder drivs av Vistaprint