GOTISKA ÄRKESTIFTET -

GOTISKA  ÄRKESTIFTET  AV  DE  SANNA ORTODOXT KRISTNA är
ett kanoniskt,  autokefalt  stift  med  succession från den förrevolutionära Ryska Ortodoxa Kyrkan. Gotiska Ärkestiftet  grundades  mellan  åren 268-270 e.Kr och stod under Konstantinopels patriarkat från dess  bildande på 400-talet  fram  till 1779,  då det  införlivades  i  den rysk-ortodoxa  Kyrkan  av Katarina  den Stora,  men efter  biskop  Ignatius  Hodsens bortgång  1786 blev Ärkestiftets katedra vakant.

För en mer detaljerad undersökning av det gotiska ärkestiftet, kontakta best custom writing service för att analysera huvudpunkterna och placera de viktigaste accenterna så objektivt som möjligt.

Gotiska Ärkestiftets ursprungliga jurisdiktion är Nordeuropa, och dess ursprungliga säten är ön Gotland samt Tjodareiksborg i Marcopia, Krim. Gotiska Ärkestiftet utgör en autentisk gren av den ortodoxa kristenheten och strävar efter återskapandet av det fornkyrkliga livet, bevarandet av den Kristna Tron, upplevandet av sakramenten och trogenhet till den Heliga Skriftens Lag, Kyrkans dogmer och kanoniska beslut.
 
Gotiska Ärkestiftet är Sann-ortodoxt, och accepterar inte ortodoxa nymodigheter, innovationer och renovationer. Gotiska Ärkestiftet omfattar både gammal-och nysedsortodoxi.
 
GOTISKA ÄRKESTIFTETS SIDA PÅ FACEBOOK
KEJSARINNAN KATARINA DEN STORAS DEKRET OM GOTERNA OCH DET GOTISKA STIFTET, under Ignatius Hodsens hierarkiska ledning, utfärdat år 1779, och bekräftandes det gotiska självstyret under Ryska Kyrkan, samt det gotiska stiftets och dess församlingars rättigheter och privilegier i det ryska imperiet.
Översättning till svenska finns nedan:

BISKOP TEODORIK AV GOTLANDS biskopsvigning  genomfördes  den 9 december 2011 i  samband med  dubbla Gudomliga Liturgier i Storå, Örebro län.


" 14.879 . 21 Maj – Patentbrev till Kristna av Den Grekiska Lagen som har kommit från Krim till Azovs län för bosättning.
Genom Guds Nåd, Vi, Katarina den Andra, Kejsarinna och Självhärskarinna av Hela Ryssland etc., etc., etc...

Den till Oss trogna och älskvärde Ignatius, Gotisk och Kaffisk Metropolit, samt till alla Krimska Kristna av den Grekiska Lagen, av alla ranker och till alla i stort, skickas Vårt Kejserliga barmhärtiga Ord.
Er hulda och gemensamma företeelse må välsignas av Guds Hand. Vi, efter att ha läst er gemensamma och baserad på den goda viljan anmaningen till Oss från 16 Juli, sänt från Bachtjisaraj, om att befria er alla från det farofyllda oket och missödet genom antagande till medborgarskap av Hela Rysslands Imperium, så har Vi bestämt att inte bara anta er under Vårt Mest Barmhärtiga skydd och skapa lugn för era älskvärda barn under det, och leverera liv av välstånd som både de dödliga och Vi oberoende kan önska sig.
Enligt det, tillåts Ni i Vår Stat att använda inte bara alla de rättigheter och privilegier som alla Våra medborgare av Oss och Våra förfäder njuter av från forna tider, men även utöver det bestämde Vi att:

  1. Vid den aktuella flytten till Azovs län kommer all er egendom som möjligen kan transporteras från Krim att flyttas under Vårt försvarande, framförallt de fattiga och skyldiga till Khanen och dess regering skall amorteras från Vår Krona, vilket utifrån en bestämd av Oss summa redan har gjorts.
  2. För er mest bekväma bosättning skall ett speciellt område urskiljas i Azovs län vid floden Solonaya och andra flodar vid Azov-havets kust, då det rika fisket i området har Er Barmhärtigaste Härskarinna tillstyrkt för hela samhället utan några som helst pålagor till Kronan. För köpmän, verkstadsmän och fabrikörer bestämmer Vi för deras tillvaro länets städer Ekaterinoslavl och Marianopolis som de mest lönsamma platserna för handel.
  3. Genom samhällets klassfördelning, frigör Vår Mest Barmhärtigaste alla från all sorters Statliga pålagor och tjänster för tio års period avsett rank, och efter denna period har de skyldighet att betala till Vår Krona följande: köpmän – en procent från rubels kapital, verkstadsmän tillsammans med lägre medelklass skall betala två rubel från gården, medan häradbor och jordbrukare skall betala inte för person utan för mark, nämligen de trettio dessatiner som är givna var och en, skall betala fem kopek per år från varje dessatin, medan häradborna utan egendom skall försörjas av Vår Krona med både livsmedel och frösådd av alla sorter under första året, samt med boskap och allt som krävs för att bedriva en gård med amortering för allting efter tio år, enligt samma system skall deras hus byggas på Kronans bekostnad, samtidigt som de med egendom får lov att på deras mark bygga hus, salubod, kornbod samt allt som de själva kan önska sig för egen bekostnad och fria för evig tid ifrån all sorts inkvartering, förutom dе militära samlingar kommer förbi era bosättningar; ni är för evig tid befriade ifrån militärtjänsten om inte ni själva skulle önska att tjänstgöra Oss.
  4. Den Högärade Metropoliten Ignatius' församlingar som har kommit från Krim skall vid Hans död ingå under Vår Högärade Synod, och präster som har kommit vid samma tidpunkt skall stanna vid sitt stift och vara beroende av det som än idag, samt viga präster och andra klerikala i sina församlingar.
  5. Domstolar samt straffverkställande tillsammans med inre Polis skall finnas baserad på Våra Statliga generella lagar, dessa skall väljas av er genom Chefernas fria röster och använda ranker och löner enligt staben av Azovs län, och skall existera under den Lokala Förvaltningens överklagande;  byar och landsbygder skall i alla möjliga fall försvaras av speciellt tillsatta konstaplar ifrån Ryssarna, vilka icke skall beblanda sig i varken det lokala domstolsväsendet eller något annat i lokalbornas liv utan skall endast skydda och vakta dem.

För övrigt, enligt inträdet av var och en i de Statliga medborgarnas valda ätter, tillåter vi dem och dess ättlingar att använda för evig tid allt som Våra lagar tillämpar för varje Statlig medborgares ätt att använda, såsom handel innanför och utanför Staten, och för den största vinsten tillåts utifrån eget kapital byggnation av sjöfartsskepp, utveckling av nödvändiga och nyttiga fabriker, bruk samt fruktgårdar, och viner kan i små mängder från dessa gårdar köras till Rysslands inre städer i tunnor, med andra ord alla sorts företeelser skall utvecklas och spridas enligt egen vilja och möjligheter, och allt detta under Vår Egenväldiga Spira och njutning under våra lagars skydd. "