GOTISKA ÄRKESTIFTET -

GOTISKA KYRKANS DIPTYK

Listan över Gotiska Kyrkans hierarker innehåller många luckor, på grund av brist på information eller på grund av att biskopsämbetet varit vakant (t.ex efter 1786).
Men det finns fortfarande en del information, och det är därför det är så viktigt att undersöka detta ämne och använda tjänsterna från cheap ghostwriters for hire 

G O T  I S K
D Y P T Y K H I S

hl.Theophil

Wulfila

Selena

Bertranjo 389

Unila (+404)

Georgios 692

Ioann

hl.Ioann (+791)

Nikita

Nikita (+906)

Konstantein (1147)

Ioann (+mars-apr.1166)

Konstantein

Arsenei

Sophronios 1203

1368 - exarch in Cherson bistum

Theodosios (+mars 1386)

Antonei (+okt.1394)

Ioannes Olobol (ex-megachartophylax) (+1410)

Damian 1422

Kallinikos 1566

Konstantios 1587

Joseph 1608

Seraphim (+1639?) upphöjd 1635

Anthemos (+16..?) avsatt 1652

David (+1673) upphöjd 12.10.1652

Daniel

Methodios (+1680) upphöjd 15.11.1673

Neofytos (+1707) upphöjd 13.05.1680

Macarios (+1710) upphöjd 21.06.1707

Parthenios (+ bef.1724) upphöjd 23.12.1710

Gedeon (+1769)

Dorotheos (+1771)

Ignatios Hodsen (+ 16.02.1786 Mariupolis) upphöjd 1771; 24:de Metropoliten

Porphyrios (+1944) ??

Ambrosios (Graf von Sievers) upphöjd 24.06.1994 (?), avsatt 18.12.2011

Teodorik (Sutter) upphöjd 18.12.2011